AMBRA Club
Blichowo k/PÅ‚ocka
tel. 502 087 659
tel. 600 056 752

Klub jest czynny w każdą sobotę od 21:00.

We wszystkich sprawach dotyczących organizacji imprez i obsługi lokalu prosimy rownież o kontakt z Managerem klubu: 502 087 659 lub info@ambra-club.com